fbpx

ייעוץ פיננסי


שירותי MINDED פיננסי


תכנון פיננסי נכון יכול להוביל לההבדל בין עסק רווחי לעסק כושל. תכנון תקציב מהודק, ניהול תזרים מזומנים והתנהלות נכונה למול הבנקים מוביל למקסום הפוטנציאל העסקי והגדלת הרווחיות. אנחנו ננתח את ההתנהלות העסקית שלך, נבנה תכנית פעולה להתנהלות הכספית ונייצר תשתית לשמירה על הרווחיות לאורך זמן.שירותי MINDED פיננסי


תכנון פיננסי נכון יכול להוביל לההבדל בין עסק רווחי לעסק כושל. תכנון תקציב מהודק, ניהול תזרים מזומנים והתנהלות נכונה למול הבנקים מוביל למקסום הפוטנציאל העסקי והגדלת הרווחיות. אנחנו ננתח את ההתנהלות העסקית שלך, נבנה תכנית פעולה להתנהלות הכספית ונייצר תשתית לשמירה על הרווחיות לאורך זמן.


בניית תקציב להקמת עסק

בניית תקציב נכון להקמת עסק הינו שלב הכרחי בהצלחת העסק. אנחנו נחשוב עבורך על כל העלויות הצפויות והלא צפויות אשר ילוו אותך בהקמת העסק ונבנה לך תקציב מדויק שמקטין עבורך את הסיכון ויעזור לך להקים עסק בריא.

מצגת משקיעים

עסק אשר מעוניין בגיוס מימון לפיתוח הרעיון העסקי לעיתים נדרש לגיוס משקיעים חיצוניים. אנו נבנה עבורך מצגת שיווקית מקצועית אשר תציג את הרעיון העסקי על כלל היבטיו ותיתן תמונה מלאה למשקיעים הן בהיבט הפיננסי והן בהיבט העסקי


גיוס מימון

הקמת עסק מלווה בהוצאות כספיות גדולות ולרוב ליזמים אין את כל ההון הנדרש לטובת הקמת העסק. כמו כן, עסקים פעילים לעיתים נקלעים לצורך במימון נוסף, כמו לדוגמה לטובת הגדלת העסק. גיוס מימון ניתן ממספר אפיקים ובהם בנקים, קרנות ומשקיעים.
אנו יועצים מורשים מטעם קרן ערבות המדינה, קרן פועלים וקרנות הסוכנות היהודית. אנו נבחן עבורך את החלופות לגיוס המימון ,נבנה עבורך תוכנית עסקית פיננסית מלאה בהתאם ונלווה אותך לאורך כל התהליך עד לקבלת אישור גיוס המימון.

ליווי בניהול תזרים מזומנים ושיפור תנאים בנקאיים לעסק פעיל

ההתנהלות החודשית של עסק מורכבת מאינספור הוצאות והכנסות במועדים שונים ויש חשיבות רבה להיערכות מוקדמת להוצאות גבוהות צפויות. בתהליך הליווי נערך לכל שינוי בהוצאות או בהכנסות על מנת למקסם את הרווחיות ושמירה על תזרים מזומנים חיובי. כמו כן, נעזור בשיפור התנאים הבנקאיים על מנת להקל על הטיפול השוטף בחשבון העסק.


תכנון פיננסי לניהול תקין של העסק ובחינת כושר החזר

שלב הכרחי לתפקוד תקין של כל עסק הוא תכנון פיננסי נכון. תכנון לא מדויק עלול לגרום לקשיים תזרימיים וזאת למרות שהעסק יכול להיות רווחי. בתהליך זה נבחן עבורך מה כושר ההחזר שלך בהיבט של התחייבויות פיננסיות כגון הלוואות ועוד, נבין מהו תזרים המזומנים הצפוי לך מידי חודש בחודשו ונאפשר לך לתכנן ולהיערך בהתאם לצפי החודשי.

בניית תקציב להקמת עסק

בניית תקציב נכון להקמת עסק הינו שלב הכרחי בהצלחת העסק. אנחנו נחשוב עבורך על כל העלויות הצפויות והלא צפויות אשר ילוו אותך בהקמת העסק ונבנה לך תקציב מדויק שמקטין עבורך את הסיכון ויעזור לך להקים עסק בריא.


מצגת משקיעים

עסק אשר מעוניין בגיוס מימון לפיתוח הרעיון העסקי לעיתים נדרש לגיוס משקיעים חיצוניים. אנו נבנה עבורך מצגת שיווקית מקצועית אשר תציג את הרעיון העסקי על כלל היבטיו ותיתן תמונה מלאה למשקיעים הן בהיבט הפיננסי והן בהיבט העסקי


גיוס מימון

הקמת עסק מלווה בהוצאות כספיות גדולות ולרוב ליזמים אין את כל ההון הנדרש לטובת הקמת העסק. כמו כן, עסקים פעילים לעיתים נקלעים לצורך במימון נוסף, כמו לדוגמה לטובת הגדלת העסק. גיוס מימון ניתן ממספר אפיקים ובהם בנקים, קרנות ומשקיעים. אנו נבחן עבורך את החלופות לגיוס המימון ,נבנה עבורך תוכנית עסקית פיננסית מלאה בהתאם ונלווה אותך לאורך כל התהליך עד לקבלת אישור גיוס המימון.


ליווי בניהול תזרים מזומנים ושיפור תנאים בנקאיים לעסק פעיל

ההתנהלות החודשית של עסק מורכבת מאינספור הוצאות והכנסות במועדים שונים ויש חשיבות רבה להיערכות מוקדמת להוצאות גבוהות צפויות. בתהליך הליווי נערך לכל שינוי בהוצאות או בהכנסות על מנת למקסם את הרווחיות ושמירה על תזרים מזומנים חיובי. כמו כן, נעזור בשיפור התנאים הבנקאיים על מנת להקל על הטיפול השוטף בחשבון העסק.


תכנון פיננסי לניהול תקין של העסק ובחינת כושר החזר

שלב הכרחי לתפקוד תקין של כל עסק הוא תכנון פיננסי נכון. תכנון לא מדויק עלול לגרום לקשיים תזרימיים וזאת למרות שהעסק יכול להיות רווחי. בתהליך זה נבחן עבורך מה כושר ההחזר שלך בהיבט של התחייבויות פיננסיות כגון הלוואות ועוד, נבין מהו תזרים המזומנים הצפוי לך מידי חודש בחודשו ונאפשר לך לתכנן ולהיערך בהתאם לצפי החודשי.

גופים עמם אנו עובדים


מעוניינים לשמוע עוד על הדרכים לגיוס הלוואה לעסק?


בואו נדבר

מעוניינים לשמוע עוד על הדרכים לגיוס הלוואה לעסק?בואו נדבר


מוסריות ואמינות

מחויבות ואכפתיות

תשוקה והנאה

מצוינות ולמידה מתמדת

Call Now Button
1
היי, נעים מאוד. שמי אורי מחברת MINDED ואני כאן כדי לסייע בכל שאלה.
Powered by